Begravelse

Når man mister et menneske, man elsker, har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det.

Ved en kirkelig begravelse eller bisættelse kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.

Dødsfald skal inden 48 timer anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl.

Sædvane er, at familien kontakter en bedemand, som ordner papirerne og andre praktiske ting.

Bedemanden eller familien kontakter så præsten om tid og sted for begravelse / bisættelse.

Inden begravelsen/bisættelsen mødes præsten med familien til en samtale hvor højtideligheden tilrettelægges.

Sjæleringning: Sker kl. 11.30-12.00 og afsluttes med 3 x bedeslag.