Referat fra menighedsrådsmøde 6. juni 2018

Læs det her