Minikonfirmander

I foråret tilbydes alle elever på 3. årgang i Genner Univers at deltage i minikonfirmandundervisning.

Undervisningen forløber over 4-6 gange hvor børnene bliver introduceret til nogle af Kristendommens og livets helt store spørgsmål.

Undervisningen bærer præg af leg, fortællinger og mange andre spændende ting.

Børnene skal i det hele taget opleve og gå på opdagelse i deres kirke.
Undervisningen foregår i Genner Kirke og varetages af sognets præster og øvrige personale samt evt. menighedsråd.


Forløbet af sluttes med en børnegudstjeneste.