Høstgudstjeneste søndag d. 22. september 2019 kl. 14,00

Familie gudstjeneste ved Ditte Sjelborg-Pedersen.

Efterfølgende kirkekaffe.

Kom og se vores høstpyntede kirke.


 

 

Grundtvig og kvinderne – en fortælling med musik og sange

Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 19.30 i Genner kirke.

Ved Else Mathiassen, fortæller, danser og tidligere forstander på Vestjyllands Højskole, Karen Sørensen, pianist og Torben Lassen, trompetist og komponist.

En række kvinder prægede Grundtvigs tanker, ideer og digtning, bl.a. den unge Constance Steensen de Leth, som Grundtvig forelskede sig hovedkulds i, da han var huslærer på Langeland. Hans største kærlighed, inspirator og åndsfælle blev dog hans anden hustru Marie Toft, til hvem han skrev sangen Hvad er det min Marie.

Gennem fortællinger fra Grundtvigs liv og fremførelse af tekster og sange præsenteres Grundtvig set i lyset af de meget forskellige kvinder, der inspirerede ham. Der bliver også fællessang. Arrangementerne foregår dels i Løjt og dels i Genner.

Der er gratis adgang.

Arrangører: Løjt og Genner menighedsråd i samarbejde med præsterne.

 


 

 

Allehelgensgudstjeneste

Søndag d. 3. november 2019 er det Allehelgensdag, og i Genner er der gudstjeneste kl. 16.00.

På denne søndag mindes vi særligt de mennesker, som vi har mistet siden sidste Allehelgen. Gennem salmer, bøn og prædiken vil vi forsøge at sætte ord på, at det er svært at miste, men også vigtigt at huske og erindre og takke for det liv, der har været.

Fra prædikestolen vil navnene på dem, vi har taget afsked med i kirken eller kapellet blive læst op.

 


 

 

Kirkens fødselsdag

Gudstjeneste 1. december 2019 kl. 17.00 (1. søndag i advent)

I anledning af kirkens fødselsdag serveres der tarteletter og suppe i forsamlingshuset efter gudstjenesten.

Menighedsrådet


Kirkeblad september - oktober- november - december 2019

 

 

 

 

Læs kirkebladet her

 

 

 

 


 

 

5 aftener i selskab med Grundtvig, forår og efterår 2019

Arrangementerne foregår dels i Løjt og dels i Genner. Der er gratis adgang.

Arrangører: Løjt og Genner Menighedsråd i samarbejde med præsterne

 

Program, tid og sted

19. februar 2019 kl. 19.30: Grundtvig - en introduktion v/ Morten Fester Thaysen, sognepræst i Varde, styrelsesmedlem

af Grundtvigsk Forum. Konfirmandhuset i Løjt.

14. marts 2019 kl. 19.30: Grundtvigs skoletanker v / Dorthe Esbjørn Holck, tidligere seminarierektor og højskoleforstander.

Konfirmandhuset i Løjt.

25. april 2019 kl. 19.30: Joakim Skovgaard og Niels Larsen Stevns – kunstnere inspireret af Grundtvig v / Anette

Jensen, sognepræst. Forsamlingshuset i Genner.

12. september 2019 kl. 19.30: Grundtvigs salmer v/ Ditte Sjelborg-Pedersen, sognepræst og Ole Plauborg Jensen,

organist. Konfirmandhuset i Løjt.

10. oktober 2019 kl. 19.30: Grundtvig og kvinderne. En fortælling med musik og sange v / Else Mathiassen, fortæller,

danser og tidligere forstander for Vestjyllands Højskole, Karen Sørensen, pianist og Torben Lassen,

trompetist og komponist. Genner kirke.

Se hele programmet her


 

 

Genner kirke

Kirkevænget 13 B

Genner

6230 Rødekro

Gudstjenester