Aflysninger grundet coronavirus

I Løjt og Genner aflyses alle gudstjenester og aktiviteter mandag d. 13. april 2020.

I det omfang det er muligt, foreslås dåb og vielser udskudt.

Begravelser og bisættelser gennemføres i det omfang, det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt - dvs. maks. 20 personer deltagere i Løjt Kirke og 10 deltagere i Genner Kirke (ekskl. kirkens personale).

Præsterne kan til enhver tid kontaktes for telefonisk samtale.

Ditte Sjelborg-Pedersen - 7461 7519 og 5185 6513.

Anette Jensen - 5185 6512.


Forårets konfirmationer er udskudt til efteråret 2020

De nye datoer er:

Søndag d. 6. september 2020 kl. 10 i Løjt kirke for ”den gamle a klasse”

Søndag d. 6. september 2020 kl. 10 i Genner kirke

Søndag d. 13. september 2020 kl. 10 i Løjt kirke for ”den gamle b klasse”


Genforening 2020 program for Løjt og Genner

100 året for genforeningen i 2020 bliver markeret med utallige aktiviteter landet over, ikke mindst i Sønderjylland.

Biskoppen over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, har opfordret menighederne til at gå med i denne fejring.

I Løjt- Genner samarbejder vi med forskellige foreninger om aktiviteter i vore to sogne.

Se programmet her


Festlig markering af genforeningen.

20. maj 2020 kl. 19.00 i Genner Forsamlingshus:

Festlig markering af genforeningen.

Mødested ved genforenings-stenen.

I alt blev der i årene omkring 1920 rejst ca. 670 genforeningssten, som alle bliver fredet i forbindelse med 100 året for genforeningen, således også stenen i Genner.

De mange sten viser den brede folkelige forankring, genforeningen havde i 1920. Carl Hermann, lokal- historiker, holder tale ved genforeningsstenen i Genner, og derefter er der kage- og kaffebord i forsamlingshuset.

Fyraftenskoret fra Hellevad underholder.

Fri entré.

 

Genforening 2020 program for Løjt og Genner

 


 

Kirkeblad marts - juni2020

 

 

 

Læs kirkebladet her

 

 

 


Genner kirke

Kirkevænget 13 B

Genner

6230 Rødekro

Gudstjenester