Genforening 2020 - fortalt af Sigurd Barret

Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 17.00 i Genner Hallen:

Genforeningen 2020. En fortælling om at rykke grænser og skabe fællesskab – fortalt af Sigurd Barrett – for børn og voksne.

Sigurd Barrett er cand. phil. i musik og har skrevet børnebøger, udgivet CD’er og lavet TV-programmer.

Han er både en kendt fortæller og musiker. Han har fortalt bibelhistorie, danmarkshistorie, fortalt om kongerækken og om Luther.

Hans koncerter er kendt over hele landet, og i 2020 drager han rundt i landet med koncert om genforeningen.

Entré inkl. gebyr: voksne 100 kr., børn 60 kr.

Bestilles på www.nembillet.dk

 

Genforening 2020 - program for Løjt og Genner

 

 

Genforening 2020 program for Løjt og Genner

100 året for genforeningen i 2020 bliver markeret med utallige aktiviteter landet over, ikke mindst i Sønderjylland.

Biskoppen over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, har opfordret menighederne til at gå med i denne fejring.

I Løjt- Genner samarbejder vi med forskellige foreninger om aktiviteter i vore to sogne.

Se programmet her


Festlig markering af genforeningen.

20. maj 2020 kl. 19.00 i Genner Forsamlingshus:

Festlig markering af genforeningen.

Mødested ved genforenings-stenen.

I alt blev der i årene omkring 1920 rejst ca. 670 genforeningssten, som alle bliver fredet i forbindelse med 100 året for genforeningen, således også stenen i Genner.

De mange sten viser den brede folkelige forankring, genforeningen havde i 1920. Carl Hermann, lokal- historiker, holder tale ved genforeningsstenen i Genner, og derefter er der kage- og kaffebord i forsamlingshuset.

Fyraftenskoret fra Hellevad underholder.

Fri entré.

 

Genforening 2020 program for Løjt og Genner

 


 

Fastelavn i Genner Kirke

Søndag d. 23. februar 2020 kl. 10,30

Traditionen tro, inviterer Genner Menighedsråd til Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning.

En børnevenlig gudstjeneste starter kl. 10.30 i kirken, og efter gudstjenesten vil der være tøndeslagning for både store og små børn - og der er selvfølgelig en præmie til den heldige kattekonge eller dronning.

Efter vi har fået kåret en vinder vil der være fastelavnsboller.

Vi håber at byens børn vil gøre dagen festlig og møde op i deres fastelavnstøj.


Kirkeblad marts - juni2020

 

 

 

Læs kirkebladet her

 

 

 


Genner kirke

Kirkevænget 13 B

Genner

6230 Rødekro

Gudstjenester