Kultur og kristendom

Foredragsrække om kunst i krydsfeltet mellem religion og billedkunst.

Vi lever i en kulturkristen tid, hvor kirke og kristendom ikke længere er en selvfølge. Alligevel er der større åbenhed end tidligere blandt moderne mennesker, en nysgerrighed og interesse for, hvad religion, kirke og kristendom kan bidrage med.

8 præster og kunsthistorikere har udvalgt værker fra Brundlund Slots samlinger, som de vil tale ud fra.

Der bliver tale om 8 mandage i 2018, hvor oplægsholderne lader sig inspirere af billedsprogets eventyrlige kraft.

Læs mere her


 

 

Alle årets konfirmander i Løjt og i Genner har som led i deres undervisning været på besøg i Genner Kirke.

Formålet med besøget var, at de alle lærer også den kirke og dens historie at kende helt på linje med Løjt Kirkes historie, da begge kirker nu ligger i samme pastorat, Løjt-Genner Pastorat, forklarer sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen.

- Vi blev vist rundt på kirkegården af graver Anne Andersen.

Her snakkede vi om begravelsen og om hvordan og hvorfor, vi gør, som vi gør på kirkegården. Og så fik vi en rundvisning af Erik Berg (formand for Genner Sogns menighedsråd) i kirken, og han fortalte om, hvordan der i 1930’erne blev samlet ind, så der kunne bygges en kirke i Genner, forklarer hun.

Konfirmanderne mødte også Birgitte Parsig, organist i Genner Kirke, samt kirke- og kulturmedarbejder i hele pastoratet.

14-03-2018


 

 

Har du lyst til at synge i kor?

Voksenkoret for Genner & Øster Løgum sogne søger nye medlemmer.

  

Er det noget for dig at synge i kor til forskellige arrangementer så henvend dig til:

Organist Kirsten Borella Carlson : kbc@km.dk

eller

Korsanger Poul Stenderup :  ps@brage.dk

 

Vi har det sjovt og øver hver anden torsdag fra 19.00 til 21.00.

 

Hilsen de 2 menighedsråd.


 

 

Genner kirke

Kirkevænget 13 B

Genner

6230 Rødekro

Gudstjenester