Resultat af valgforsamling

Offentliggørelse af resultatet af valgforsamlingen skal sikre, at så mange som muligt bliver bekendt med, hvem der er valgt som medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt som stedfortrædere, og offentliggørelsen skal derfor som minimum ske ved førstkommende gudstjeneste, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser. Bekendtgørelsen i de stedlige dagblade og lokalaviser kan enten ske i trykte eller elektroniske udgaver.

 

Erik Berg   Vestertoft 5,

Anine Todsen   Sønderballevej 5

Inger Schäfer   Kokhaven  14

Jan Nielsen   Vesterballevej  3

Desiree Boerema Jensen   Enghaven  14

 

Stedfortræder:

Poul Stenderup   Sønderballevej 29

Erik A. Vogensen   Kirkevænget 8

 

Genner den 20. sep. 2020.


 

 

 

Genforening 2020. Program for Løjt og Genner efterår 2020

 

100 året for genforeningen i 2020 bliver markeret med utallige aktiviteter landet over, ikke mindst i Sønderjylland.

 

Biskoppen over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, har opfordret menighederne til at gå med i denne fejring.

I Løjt- Genner samarbejder vi med forskellige foreninger om aktiviteter i vore to sogne.

Se programmet her


Kirkeblad sommer-efterår 2020

 

 

 

Læs det her

 

 


Genner kirke

Kirkevænget 13 B

Genner

6230 Rødekro

Graveren søger pårørende til udløbne legataftaler

Det drejer sig om følgende:

 

Asmus Lorenzen (plænesten)

 

Martin Peter og Hansine Marie Jessen Gravsted nr. 144

 

Minna og Ejner Blom Gravsted nr. 51

 

Henvendelse til graver Anne Andersen. Tlf. 30 51 60 22


 

 

Gudstjenester