Grundtvig - en introduktion

 

v/ Morten Fester Thaysen, sognepræst i Varde, styrelsesmedlem af Grundtvigsk Forum.

Tirsdag d. 19. februar kl. 19.30 i Konfirmandhuset i Løjt.

Grundtvig levede et forunderligt liv. Han oplevede et Danmark, der forandrede sig på alle mulige måder. Han oplevede selv at være udskældt og underlagt censur for senere at blive hyldet og være en alle lyttede til.

Han nåede at være gift tre gange og meget mere.

Hans liv var alt andet end kedeligt.

Vigtigst var dog, at han gjorde sig tanker om Danmarks fremtid.

Tanker som stadig er en del af vores selvforståelse.

Foredraget vil give en introduktion til hans liv og tanker.

 


 

 

Så starter babysalmesang igen i Løjt kirke

Endnu engang er Kirke- og kulturmedarbejder Birgitte Parsig klar til, at tage imod et hold babyer og deres mødre til babysalmesang i Løjt kirke.

Holdet er et tilbud til både Løjt og Genner. Babysalmesangen taler til mange sanser, hos det lille barn.

Det er med til at udvikle babyerne sprogligt og motorisk.

Båndet mellem mor og barn bliver styrket gennem sang fagter og berøring.

Babysalmesang er for de mindste, der ikke har lært at kravle ...endnu!

Efter endt salmesang og leg byder kirken på kaffe og kage ovre i konfirmandhuset.

Holdet starter op onsdag den 6. marts 2019 kl. 10 og strækker sig over de næste seks onsdage.
Tilmelding er nødvendig og sker til kirke- og kulturmedarbejder Birgitte Parsig på mail bipa@km.dk

Birgitte glæder sig til at se en masse søde babyer og deres forældre! (Fædre er også meget velkomne)


 

Fastelavnsgudstjeneste søndag den 3. marts 2019 kl. 10.30

Vi inviterer traditionen tro til børnegudstjeneste, med efterfølgende tøndeslagning ved Genner kirke.

Vi opfordrer alle børn til at komme udklædt, så vi rigtigt kan mærke at vi fejrer fastelavn!

Vi begynder i kirken kl. 10.30 og der vil derefter være tøndeslagning for børn, mens forældre, søskende, bedsteforældre og andet godtfolk kan nyde et stykke kage og en kop kaffe.

Menighedsrådet


 

 

Konfirmandgudstjeneste søndag den 10. marts 2019 kl. 10.30 Genner Kirke

Højmessen i Genner kirke bliver lidt anderledes end en almindelig højmesse.

For denne dag er det nemlig næste års konfirmander der står for gudstjenesten, naturligvis med hjælp fra præsterne.

Denne søndag vil konfirmanderne således have forberedt salmer, bønner, dagens tekst samt alt det praktiske omkring gudstjenesten.

Der er kirkekaffe efter gudstjenesten.


 

 

Genner kirkeblad december 2018 - februar 2019

 

 

Læs det her

 


 

 

5 aftener i selskab med Grundtvig, forår og efterår 2019

Arrangementerne foregår dels i Løjt og dels i Genner. Der er gratis adgang.

Arrangører: Løjt og Genner Menighedsråd i samarbejde med præsterne

 

Program, tid og sted

19. februar 2019 kl. 19.30: Grundtvig - en introduktion v/ Morten Fester Thaysen, sognepræst i Varde, styrelsesmedlem

af Grundtvigsk Forum. Konfirmandhuset i Løjt.

14. marts 2019 kl. 19.30: Grundtvigs skoletanker v / Dorthe Esbjørn Holck, tidligere seminarierektor og højskoleforstander.

Konfirmandhuset i Løjt.

25. april 2019 kl. 19.30: Joakim Skovgaard og Niels Larsen Stevns – kunstnere inspireret af Grundtvig v / Anette

Jensen, sognepræst. Forsamlingshuset i Genner.

12. september 2019 kl. 19.30: Grundtvigs salmer v/ Ditte Sjelborg-Pedersen, sognepræst og Ole Plauborg Jensen,

organist. Konfirmandhuset i Løjt.

10. oktober 2019 kl. 19.30: Grundtvig og kvinderne. En fortælling med musik og sange v / Else Mathiassen, fortæller,

danser og tidligere forstander for Vestjyllands Højskole, Karen Sørensen, pianist og Torben Lassen,

trompetist og komponist. Genner kirke.

Se hele programmet her


 

 

Har du lyst til at synge i kor?

Voksenkoret for Genner & Øster Løgum sogne søger nye medlemmer.

  

Er det noget for dig at synge i kor til forskellige arrangementer så henvend dig til:

Organist Kirsten Borella Carlson : kbc@km.dk

eller

Korsanger Poul Stenderup :  ps@brage.dk

 

Vi har det sjovt og øver hver anden torsdag fra 19.00 til 21.00.

 

Hilsen de 2 menighedsråd.


 

 

Genner kirke

Kirkevænget 13 B

Genner

6230 Rødekro

Gudstjenester