Joakim Skovgaard og Niels Larsen Stevns – kunstnere inspireret af Grundtvig

Torsdag den 25. april kl. 19.30 i Forsamlingshuset i Genner

 

Foredrag v / Anette Jensen, sognepræst

Kunstneren Joakim Skovgaard voksede op i et grundtvigsk præget hjem, han blev konfirmeret af Grundtvig og tegnede bl.a. en række illustrationer til Grundtvigs vise Den signede dag. Skovgaards hovedværk blev arbejdet i Viborg Domkirke, hvor han dekorerede hele kirken med en række freskoer af scener fra både Det gamle og Det nye Testamente.

Niels Larsen Stevns var en af kunstnerne, som bistod Skovgaard med arbejdet, og de to malede efterfølgende en række billeder og altertavler til grundtvigske fri- og valgmenighedskirker.

Arrangører: Præsterne i samarbejde med Løjt og Genner menighedsråd.

 


 

 

Minikonfirmand …. kom og vær med!!

Dette års minikonfirmander starter d. 7. maj 2019.

Det foregår lige efter skole. fire tirsdage i træk.

Tilbuddet henvender sig til 3. og 4. klasses elever.

Der vil blive delt folder ud i skolen lige efter påske.

 

Vh

 

præster, menighedsråd og organist.


 

 

Kirkevandring søndag d. 2. juni 2019 kl. 9,00 - 15,00

Igen i år får du muligheden for at besøge de tre kirker Løjt kirke, Genner kirke og Øster Løgum kirke på én og

Starter kl. 9,00 med andagt i Øster Løgum kirke.

Der kører bus fra Løjt til Øster Løgum kl. 8,30.

Fra Genner kl. 8,45.

Efter andagten går turen af lokale stier og veje til Genner kirke, hvor der serveres frokost. Efter frokost fortsætter vandringen til Løjt kirke, hvor der afsluttes med andagt og kaffe og kage.

Afslutningsvis er der bus kl. 15 fra Løjt til Genner og Øster Løgum.

Tilmelding senest 28. maj til Erik Berg tlf. 23 27 97 21 / e-mail: genvan@mail.tele.dk


 

 

Babysalmesang efteråret 2019

Næste gang der er babysalmesang i Løjt kirke er til efteråret.

Jeg glæder mig til at møde nye babyer og deres forældre.

Tilbuddet er til alle babyer der ikke har lært at kravle endnu!!!!

Tilmelding sker til Birgitte på bipa@km.dk.

Det er først til mølle, der er et bergænset antal pladser.

Babysalmesangen vil foregå om onsdagen kl. 10,00 i Løjt Kirke. Efterfølgende er der hygge, snak, kaffe og kage i konfirmandhuset.

Start dato 4. september 2019 og frem til efterårsferien, dvs. sidste gang er d. 10. oktober 2019.

 

Masser af musikalske hilsner

 

Kirke og kulturmedarbejder Birgitte


 

 

5 aftener i selskab med Grundtvig, forår og efterår 2019

Arrangementerne foregår dels i Løjt og dels i Genner. Der er gratis adgang.

Arrangører: Løjt og Genner Menighedsråd i samarbejde med præsterne

 

Program, tid og sted

19. februar 2019 kl. 19.30: Grundtvig - en introduktion v/ Morten Fester Thaysen, sognepræst i Varde, styrelsesmedlem

af Grundtvigsk Forum. Konfirmandhuset i Løjt.

14. marts 2019 kl. 19.30: Grundtvigs skoletanker v / Dorthe Esbjørn Holck, tidligere seminarierektor og højskoleforstander.

Konfirmandhuset i Løjt.

25. april 2019 kl. 19.30: Joakim Skovgaard og Niels Larsen Stevns – kunstnere inspireret af Grundtvig v / Anette

Jensen, sognepræst. Forsamlingshuset i Genner.

12. september 2019 kl. 19.30: Grundtvigs salmer v/ Ditte Sjelborg-Pedersen, sognepræst og Ole Plauborg Jensen,

organist. Konfirmandhuset i Løjt.

10. oktober 2019 kl. 19.30: Grundtvig og kvinderne. En fortælling med musik og sange v / Else Mathiassen, fortæller,

danser og tidligere forstander for Vestjyllands Højskole, Karen Sørensen, pianist og Torben Lassen,

trompetist og komponist. Genner kirke.

Se hele programmet her


 

 

Genner kirkeblad marts- maj 2019

 

 

Læs det her

 

 

 


Har du lyst til at synge i kor?

Voksenkoret for Genner & Øster Løgum sogne søger nye medlemmer.

  

Er det noget for dig at synge i kor til forskellige arrangementer så henvend dig til:

Organist Kirsten Borella Carlson : kbc@km.dk

eller

Korsanger Poul Stenderup :  ps@brage.dk

 

Vi har det sjovt og øver hver anden torsdag fra 19.00 til 21.00.

 

Hilsen de 2 menighedsråd.


 

 

Genner kirke

Kirkevænget 13 B

Genner

6230 Rødekro

Gudstjenester